Glidlakan är ett oumbärligt hjälpmedel inom sjukvård och äldrevården

GlidlakanGlidlakan har revolutionerat  på både sjukhus och inom äldrevården där det används flitigt som ett verktyg för vårdtagare. Ett glidlakan är helt enkelt ett lakan med glid som används flitigt när man har orörliga människor inom alla typer av vårdinrättningar.  Det är fiffigt utformat och det enda originalet som finns uppfanns 1995 av Eva lindberg i Eksjö och heter Eliglide. Ett glidlakan har en friktionsfri yta med en bromsyta bestående av kraftigt bomullstyg på vardera sida om glidtyget och det är ett säkerhetsstopp som gör att patienter inte ska glida ut och ramla. Man använder ett glidlakan främst vid orörlighet och andra typer av funktionshinder och det hjälper både den som är rörelsehindrad och personal som arbetar med patienten under tiden man vårdas. Det finns flera olika modeller av glidlakan, även med fuktspärr om det behovet finns. Glidlakan med fuktspärr används både inom sjukhusmiljöer och inom äldreomsorgen i dagligt bruk. Genom att lära sig att använda lakanen bidrar man också till mindre förslitningsskador på både personal och till vårdtagare och patienter. Ett glidlakan ska hålla till maximal användning i 5 år utan att det ska gå sönder. Man ska vara aktsam med vassa föremål mot glidytan då den kan skadas och göra funktionen med glidet mindre bra.